logotipas
naujienos Dievo armija


Kviečiame:

KATECHUMENATO PROGRAMA SUAUGUSIEMS (nuo rugsėjo 12 d.)
2017 m. nuo rugsėjo iki birželio (antradieniais), 19.00 – 20.30 val. III aukšte
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Programa skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios
Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą

Programa (PDF)


Įvyko:

ATSINAUJINIMO DIENA „ŠLOVINSIU KAIP DOVYDAS"
2017 m. spalio 15 d. (sekmadienis)
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Kijevo žydų mesijinė bendruomenė KEMO (Ukraina)

Programa (PDF)

Daugiau apie Atsinaujinimo dienos svečius:
Filmukas iš rekolekcijų:
Nuoroda (YouTube)

Filmukas apie bendruomenę:
Nuoroda (YouTube)

Filmukas iš pravedamų rekolekcijų:
Nuoroda (YouTube)


Įvyko:

ŠVENTINIS VAKARAS SUSITIKIMAS
2017 m. spalio 13 d. (penktadienis), 18.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Svečiuose - Kijevo žydų mesijinė bendruomenė KEMO


Įvyko:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2017 m. spalio 4 d. (pirmasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Tema: „Šeima ir Bažnyčios misija"
Svečiuose kun. Artūras Kazlauskas


Įvyko:

ATSINAUJINIMO DIENA PANEVĖŽYJE
2017 m. rugsėjo 30 d. (šeštadienis)
Kino teatras GARSAS, Respublikos g. 40, Panevėžys
Tema: „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“
Svečiuose katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys”, br. Kun. Pijus Eglinas OP

Programa (PDF)


Įvyko:

PARAPIJOS ATSINAUJINIMO DIENA ŽELVOJE
2017 m. rugsėjo 24 d., (sekmadienis)
Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Želva
Programoje šlovinimas, mokymas, liudijimai, Šventos Mišios
Svečiuose Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys”

Programa (JPG)


Įvyko:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2017 m. rugsėjo 6 d. (pirmasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Šventosios Mišios, naujo sezono pradžia


Įvyko:

TEMINIS SUSITIKIMAS LIETUVOS JAUNIMO DIENOSE
2017 m. birželio 24 d. (šeštadienis) 16.00 val.
Mykolo Romerio universitete, Teisės fakultete ateities g. 20, Vilnius
Tema: „Bendruomenėje aš esu savas"
Svečiuose: katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys"

Veliava