Katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys"

 
 
2016 10 05 Atviras Dievo šlovinimo susirinkimas