logotipas
ad-kas tai?

  • „Gyvieji akmenys“ siekia tarnauti Katalikų bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai. Ši tarnystė vykdoma dviem kryptim: 1) dalijamės Gerąja mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus naujiena su Dievo ieškančiais žmonėmis bei nominaliais katalikais, padėdami jiems atrasti ar pagilinti savo ryšį su gyvuoju Dievu ir įsišaknyti į Katalikų bažnyčią; 2) skatiname ir padedame tikintiesiems gyventi savo krikščioniškojo pašaukimo pilnatvėje suvokiant kaip yra svarbu nuolatos ugdytis ir konkrečiais būdais įsipareigoti tarnauti Bažnyčiai ir visuomenei.

  • Šiuo tikslu organizuojame įvairias Naujosios evangelizacijos programas suaugusiems ir jaunimui. Naujoji evangelizacija yra skirta šiuolaikinei visuomenei, kuri yra persmelkta sekuliaraus pasaulio nuostatų ir tolsta nuo savo krikščioniškųjų vertybių ir šaknų. Taigi, tą pačią nekintančią Evangelijos žinią apie išgelbėjimą Jėzuje Kristuje skelbiame su nauju įkarščiu, naujomis priemonėmis ir naujais žodžiais. „Gyvųjų akmenų“ orgnizuojamos Naujosios evangelizacijos programos apima keturis pagrindinius evangelizacijos etapus: 1) KERYGMOS etapą – pagrindinės Evangelijos žinios liudijimą ir skelbimą; 2) TIKĖJIMO PAGRINDŲ etapą – esminės katechezės pateikimą; 3) AUGIMO etapą – nuolatinį krikščionišką ugdymą bendruomenės aplinkoje, apimantį dvasinius, moralinius ir socialinius klausimus; 4) TARNYSTĖS etapą – tikinčiųjų motivavimą ir pagalbą jiems atrasti savo dovanas ir vietą, kurioje jie galėtų tarnauti Dievui ir artimui; šiame etape jie patys tampa Evangelijos nešėjais kitiems. Trečiasis ir ketvirtasis etapai yra tarpusavyje susiję, nes nėra augimo be tarnystės ir tarnystės be augimo.

  • Suaugusiųjų evangelizacija apima evangelizacijos renginius įvairiose įstaigose ir viešose vietose, parapijų atsinaujinimo dienas Kaune ir visoje Lietuvoje, kriškčioniško ugdymo susirinkimus, seminarus, rekolekcijas ir stovyklas. Jų metu pravedame mokymus, pasakojame tikėjimo liudijimus, šloviname Dievą giesmėmis, meldžiamės už žmones užtarimo malda ir bendraujame tikėjimo pasidalijimo grupelėse. Programa skirta tikinčiųjų ir Dievo ieškančiųjų žmonių dvasiniams poreikiams pažadinti: atnaujinti asmeninį ryšį su Jėzumi, viltingai keliauti tikėjimo keliu ir aktyviai jungtis į Katalikų Bažnyčios gyvenimą bei misiją. Evangelizacijos komanda sudaroma iš „Gyvųjų akmenų“ suaugusiųjų ir „Dievo armijos“ jaunimo narių. Jungtinis skirtingų kartų liudijimas yra itin veiksmingas ir dinamiškas, kai suaugusieji dalijasi savo patirtimi ir išmintimi, o jaunimas – savo energija ir užsidegimu. Pakvietimų skaičius nuolat auga, išvykų dienos sutampa, todėl dažnai tą patį savaitgalį į skirtingas vietas vyksta kelios komandos.

  • Jaunimo evangelizacija apima mokyklų evangelizacijas, parapijų atsinaujinimo dienas, krikščioniško ugdymo programas jaunimui ir vaikams, Gavėnios ir Advento rekolekcijas, berniukų ir mergaičių ugdymo savaitgalius bei stovyklas. Kartu su jaunimu evangelizacijos komandoje dalyvauja ir keletas suaugusiųjų. Tokiu būdu jaunimui ne tik perduodamas katalikiškas tikėjimas, bet ir jie patys tampa sąmoningais ir įsipareigojusiais misionieriais. „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės patirtis parodė, kad svarbūs yra abu būdai: kai jaunimas liudija tikėjimą savo bendraamžiams ir kai vyresnioji karta padeda jaunesniesiems. Geras pavyzdys – vaikų programos vadovų komanda, kurioje dalyvauja keletas suaugusiųjų, studentų ir paauglių, kurie tarnauja asistentais. Tai yra svarbus kartų bendrystės liudijimas bei geras ugdymo, įsipareigojimo ir patirties perdavimo būdas.

Veliava