logotipas
Apie mus

KAS ESAME?

 • Esame Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, susibūrę tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai.

 • Atpažįstame, kad „Gyvųjų akmenų“ charizma yra šlovinti Dievą ir liudyti Jo darbus.

 • Patiriame, kad troškimas šlovinti ir liudyti kyla nuolat atsigręžiant į Viešpatį Jėzų Kristų, tikrąjį Gyvąjį Akmenį, ir atsiveriant Šventajai Dvasiai, Bažnyčios Gaivintojai.

KO SIEKIAME?

 • Trokštame gyventi pagal Evangeliją savo laikmečio iššūkių akivaizdoje, liudydami gyvą tikėjimą, įsįpareigodami konkrečiai tarnystei savo bendruomenėje, prisiimdami atsakomybę už krikščioniškų vertybių puoselėjimą savo aplinkoje.

 • Stengiamės žadinti tikinčiųjų pasauliečių sąmoningumą, aktyvumą ir atsakomybę.

 • Rūpinamės palaikyti tradicinę šeimą, ugdyti jaunąją kartą krikščioniškų vertybių pagrindu ir skatinti dialogą tarp kartų.

 • Siekiame stiprinti krikščionių vienybę, bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje bei dalyvaudami bendroje veikloje dėl Europos ateities kūrimo.

KAIP TARNAUJAME?

 • Pravedame Atsinaujinimo dienas – tikėjimo liudijimo ir bendrystės šventes.

 • Vykdome suaugusiųjų evangelizaciją ir krikščionišką ugdymą per seminarus, rekolekcijas, stovyklas, piligrimines keliones bei susitikimus parapijose, mokyklose ir įstaigose.

 • Vykdome vaikų, paauglių ir jaunimo evangelizaciją bei krikščionišką ugdymą.

 • Bendradarbiaujame kitų krikščioniškų organizacijų renginiuose Lietuvoje ir Europoje.


malda