logotipas
ad-kas tai?
  • Atsinaujinimo dienos, pradėtos rengti 1995 metais kaip pasiruošimo krikščionybės 2000-ųjų metų Jubiliejui programa, išaugo tiek dalyvių skaičiumi, tiek ugdymo temų nuoseklumu. Šiuo metu tai yra vieninteliai Lietuvoje tokio mąsto pastovūs renginiai, kuriuose dalyvauja 1000 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų, parapijų, maldos grupių, katalikiškų organizacijų, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių bei kaimyninių šalių.

  • Atsinaujinimo dienos yra skirtos aktualiems klausimams mūsų dienų Bažnyčiai ir visuomenei, drauge ieškant atsakymų į šiuolaikinio gyvenimo iššūkius. Jos prisideda prie visuomenės krikščioniško ugdymo bei bendražmogiškų vertybių, sąmoningo bendruomeniškumo ir įsipareigojusios savanorystės puoselėjimo. Atsinaujinimo dienos tarnauja Katalikų Bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimui būdamos gyvo tikėjimo ir krikščionių vienybės ženklu bei sujungdamos skirtingų kartų ir patirties žmones. Tai puiki proga pakviesti ir tuos žmones, kurie yra nutolę nuo Bažnyčios – jiems visada yra skiriama tikėjimo liudijimo grupė.

  • Atsinaujinimo dienos organizuojamos tris kartus metuose (spalio, sausio, balandžio mėnesiais) Kaune, VDU Didžiojoje salėje arba kitose Kauno miesto konferencijų salėse. Konferencijų pravedimui kviečiame patyrusius kalbėtojus iš Lietuvos, kartais žinomus Atsinaujinimo vadovus iš Europos ar Amerikos. Nuolatinis Atsinaujinimo dienų dalyvis ir jų dvasinis rėmėjas yra Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Atsinaujinimo dienas organizuoti ir pravesti, darbuojantis įvairiose tarnystėse, bendruomenės vadovams padeda apie 100 žmonių iš „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės bei kitų katalikiškų bendruomenių ir tarnybų, taip pat nemažas būrys Kauno kunigų seminarijos klierikų ir VDU Katalikų teologijos fakulteto studentų.

  • Atsinaujinimo diena tęsiasi nuo 10.00 iki 18.00 val. su pietų pertrauka. Pirmojoje dalyje yra dvi konferencijos, malda ir šlovinimas, kurį praveda jungtinė „Gyvųjų akmenų“ suaugusiųjų ir jaunimo muzikinė grupė, kartais parengiama muzikinė meditacija arba vaidinimas; popietinėje dalyje vyksta penkios darbo grupes, po jų įvadas į Eucharistijos liturgiją ir iškilmingos Šventosios Mišios.

  • Atsinaujinimo dienos metu bendruomenės jaunieji bendradarbiai „Dievo armija“ savo dalyvavimu ir liudijimu prisideda įvairiose tarnystėse. Rytinėje dalyje kartu su Kauno piligrimų centro savanoriais turi užsiėmus su vaikais, o popietinėje dalyje yra atsakingi už vaikų ir jaunimo darbo grupes. Per bendrą maldą, giesmes, katechezę ir kūrybinius užsiėmimus stengiamės pažinti, koks yra mūsų tikėjimas.

  • Atsinaujinimo dienos kaip Naujosios Evangelizacijos įrankis duoda daug vaisių: jos atskleidžia Katalikų bažnyčios dvasinius turtus, tarnauja kaip dvasinis impulsas gilesnei asmeninei ir bendruomeninei maldai ir kviečia į sąmoningą ir įsipareigojusį krikščionišką gyvenimą.

Veliava