logotipas
ad

2019 m. balandžio 7 d. (sekmadienis)

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Michelle Moran (Anglija)

Programa (PDF)


2018 m. spalio 21 d. (sekmadienis)

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Ralph Martin (Renewal ministries, JAV), Artūras Lukaševičius (VDU KTF)

Programa (JPG)


2018 m. balandžio 22 d. (sekmadienis)

ATSINAUJINIMO DIENA „DVASIOS UGNIS"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Arkivyskupas G. Grušas, jaunimas iš Vilniaus, šlovinimo grupė „Naujas Kraujas"

Programa (JPG)


2018 m. sausio 28 d. (sekmadienis)

ATSINAUJINIMO DIENA TĖVO ŠIRDIS“
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Marcelis, Regula ir Efraimas Rebiai (Sutaikinimo bendruomenė, Šveicarija)

Programa (PDF)


2017 m. spalio 15 d. (sekmadienis)

„Šlovinsiu kaip Dovydas"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Kijevo žydų mesijinė bendruomenė KEMO (Ukraina)

Programa (PDF)


2017 m. balandžio 23 d. (sekmadienis)

„Šventosios Dvasios cunamis"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Dr. Mary Healy, Dr. Benas Ulevičius,
Dr. Valdas Mackela, Rūta Šalaševičienė

Programa (JPG)


2017 m. sausio 29d. (sekmadienis)

„Štai aš visa darau nauja"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė,
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Brolis kun. Gediminas Numgaudis OFM,
Dr. Žygimantas Pavilionis, Dr. Valdas Mackela,
brolis kun. Severinas Holocher OFM

Programa (JPG)


2016 m. spalio 16 d. (sekmadienis)

„Gyventi iš Dievo Gailestingumo"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Arkivysk. Sigitas Tamkevičius ir Dr. Benas Ulevičius

Programa (PDF)


2016 m. balandžio 17 d. (sekmadienis)

„Šventoji Dvasia - nužengęs Dievo gailestingumas"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė,
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Vysk. Kęstutis Kėvalas ir Dr. Bronė Gudaitytė

Programa PDF


2016 m. sausio 31 d., (sekmadienis)

„Jėzus - Tėvo gailestingumo veidas“
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė,
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Kun. Kęstutis Dvareckas
ir Dr. Vincentas Vobolevičius

Programa PDF


2015 m. spalio 18 d. (sekmadienis)

„Dieve, Tu pašaukei ir mane?"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Dr. Benas Ulevičius ir Ses. Celina Galinytė OSB

Programa PDF


2015 m. balandžio 19 d. (sekmadienis)

„Gyvenimas Šventojoje Dvasioje”
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Kun. Antanas Saulaitis SJ
ir Kun. Arnoldas Valkauskas

Programa PDF


2015 m. sausio 25 d. (sekmadienis)

„Pašvęsti gyvenimą tam, ką myliu”
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Brolis kun. Gediminas Numgaudis OFM

Programa PDF


2014 m. spalio 19 d. (sekmadienis)

„Šeima - tarnystė Bažnyčios misijoje”“
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose kun. Costanzo Donegana (Italija)

Programa PDF


2014 m. gegužės 11 d. (sekmadienis)

„Ką Dvasia kalba Bažnyčiai mūsų laikmečio iššūkių akivaizdoje?"
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose Gabriele Kuby (Vokietija),
Dr. Peter Williamson (JAV)

Programa PDF


2014 m. sausio 26 d., (sekmadienis)

„Kas padarys mus laimingus?“
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose kunigas Bruno Ferrero SDB (Italija)

Programa PDF


2013 m. spalio 20 d., (sekmadienis)

„Eucharistija – tikėjimo kulminacija“
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose arkivysk. Gintaras Grušas

Programa PDF


2013 m. balandžio 21 d., (sekmadienis)

„Tikiu į Šventąją Dvasią – Viešpatį Gaivintoją“
Park Inn konferencijų salės
Donelaičio g. 27, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose apašt. nuncijus arkivyk. Luigi Bonazzi

Programa PDF

malda